Bavljenje politikom na strani ljudi u vanrednoj situaciji pandemije

Razgovor sa Brankom Ćurčić, Zoranom Gajićem i Savom Romčevićem, članovima Grupe za konceptualnu politiku iz Novog Sada.

Urednik i moderator: Dušan Grlja

Grupa za konceptualnu politiku (GKP) je osnovana u Novom Sadu 2011. godine kao udruženje koje se bavi ostvarivanjem interesa u oblasti razvoja samoupravljanja, demokratije i nove politike udruživanja građana u Srbiji i šire. GKP nastoji da aktuelizuje politiku samoupravljanja u smislu ohrabrenja građana na autonomno političko samoorganizovanje i na neposredno učešće u upravljanju i odlučivanju u stvarima od zajedničkog i javnog interesa u lokalnim zajednicama. Od 2013. godine se rad GKP-a na pitanju povezivanja i organizovanja stanara i njihovih skupština odvija kroz projekat koji nosi naziv „Lokalne politike i urbana samouprava“. U okviru njega GKP je organizovao preko pedeset javnih događaja i diskusija sa stanarima i građanima, započeo sa razvojem Inicijative za udruživanje skupština stanara u Novom Sadu, kao i pokrenuo bilten STANAR. GKP se takđe bavi prevođenjem i objavljivanjem knjiga, kao što su Antropologija imena Silvena Lazarisa, Teorija subjekta Alena Badjua i Shizoanalitičke kartografije Feliksa Gatarija.

Razgovor je realizovan u okviru projekta “Raznorodnost u kulturi i aktivizmu” Centra za kulturnu dekontaminaciju 2020. godine.

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *