Javnost na distanci – demokratija u krizi, konferencija za medije

Na konferenciji za medije predstavljeni su rezultati istraživanja “Javnost na distanci- demokratija u krizi”. Istraživanje je sprovela ekspertska organizacija Nova planska praksa, u okviru istoimenog projekta Centra za kulturnu dekontaminaciju, Polekol i Tačka komunikacije. Broj projekata od proklamovanog javnog interesa se u Srbiji eksponencijalno povećava, i to se ni u kontekstu pandemije nije promenilo. Ipak, ono što se menja je sužavanje prostora za učešće građana i različitih zainteresovanih strana u tim procesima – oni najčešće za projekte saznaju kada se pojave mašine u njihovom parku ili na reci, a tada je za institucionalno delovanje već kasno. Nacionalnom Strategijom održivog urbanog razvoja RS do 2030. godine prepoznato je da je uloga participacije u oblasti urbanog razvoja u Srbiji još uvek uglavnom formalna, da je pravičan i jednak tretman pluralistličkih interesa upitan, i istaknut je problem niskog nivoa participacije građana. Istovremeno, primetan je porast građanskih i komšijskih inicijativa, neformalnog udruživanja i delovanja organizacija civilnog društva po pitanju izgradnje, odnosno urbanističkog planiranja i prostornih politika u Srbiji. Iz navedenih razloga su Centar za kulturnu dekontaminaciju, Polekol i Tačka komunikacije, uz podršku ekspertske organizacije Nova planska praksa, se usmerili na istraživanje i analizu procesa javnih uvida i usvajanja planova u Beogradu u periodu od godinu dana od početka mera usmerenih na suzbijanje pandemije COVID-19. Istraživanje je pratila i analiza zakonskog okvira participacije u Srbiji i mogućnosti koje ona nudi, te su u odnosu na rezultate istraživanja izrađene i preporuke za unapređenje participacije u oblasti urbanističkog planiranja. Projekat je podržan kroz program Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Helvetas Srbija i Građanskih inicijativa.

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *